"Полові" половці

Сучасні казахи споріднені українцям й південновеликоросам андронівським ("східнонордійським", як дехто каже) компонентом. Але за ординських часів "біла" (гунно-кімацька) й "чорна" (світлошатенна "полововолоса" постсарматська) кипчацькі "кістки" перегрупувалися (плюс ще й монгольський компонент : наймани, меркіти, західні татари, кереїти, кунграти і мангити-протоногайці) і перемішалися.

Так що у сучасних казахів андронівський компонент зустрічається тільки у метисному вигляді.

Серед західних башкірів можна зустріти досить "типових" "східнонордійців" (степноєвразійців по В. Бунаку). Але шатенного (майже квартеронного с північномонголоїдами) гатунку.

А. В.

Comments