Ющенко бажає негайного пiдвищення для України цiни на росiйськi нафту i газ (вимога українського президента на Стамбульськiй Конференцiї до Росiї)

25 -- 26 червня ц. р. в Стамбулi вiдбулася чергова нарада Органiзацiї Чорноморського економiчного спiвробiтництва. Пiд час публiчних дебатiв на цьому форумi президент України В. А. Ющенко виступив з вимогою до Росiї ратифiкувати т. зв. «Європейську Енергетичну Хартiю».

А чи вигiдно це Українi ?

В разi введення Москвою на теренi Росiйської Федерацiї зазначеного документу, Кремль повинен (згiдно з параграфiв хартiї) негайно змiнити («руками» Газпрому i його фiлiй, звичайно) для України цiни на нафту, газ та iншi енергоносiї з сучасних дотацiйних на ринковi. Цiна на блакитне паливо, наприклад, негайно пiдвищиться з сучасних 130 до 250 - 300$ за тис. кубометрiв. Аналогiчнi метаморфози вiдбудуться (в разi ратифiкацiї Державною Думою i Сенатом РФ «Європейської Енергетичної Хартiї») з цiною для нашої держави i на росiйську нафту. Заява В. А. Ющенка прозвучала за тих обставин, що при iснуючому запереченнi Москвою «Енергетичної Хартiї» залишається досить багато шансiв щодо збереження сучасної цiни на природний газ для України i пiсля 1 сiчня 2008 р. А якщо ця цiна й пiдвищиться, то на 10 -- 20$.

Приблизно так само i з нафтою.

Якщо можна зрозумiти аналогiчну до Росiї вимогу з боку Польщi тим, що Рiч Посполита в разi нав’язування Кремлю «Європейської Енергетичної Хартiї» хоч нiчого не виграє, але ж i нiчого не програє, а лише задовольняє свої русофобськi iнстинкти, то для президентської частини українських правлячих кiл зазначена вимога до Росiї безглузда i економiчно самовбивча.

Якщо Росiя погодиться з пропозицiєю В. А. Ющенка щодо негайного пiдписання Москвою зазначеної хартiї, то це призведе до катастрофи українську промисловiсть (коли цiна за газ буде бiльшою нiж 180$ за тис. кубометрiв). Що нещодавно на переговорах у Москвi вiдзначили нашi вищi урядовцi : прем’єр-мiнiстр В. Ф. Янукович i мiнiстр економiки А. К. Кiнах. Анатолiй Кирилович казав : «…цiна в 180 долл. за 1 тис. куб. м буде означати повну неконкурентоздатнiсть української промисловостi». В Москвi досягнуто попередньої домовленостi, що цiна на газ для України на 2008 р. не перевищуватиме 10%, що вiддзеркалює рiвень вiтчизняної рiчної iнфляцiї.

А чи до ладу за таких обставин вимога українського президента на Стамбульському Саммiтi ?

A. B.

Comments